Deep learning dla programistów. Budowanie aplikacji AI za pomocą fastai i PyTorch

Deep learning dla programistów. Budowanie aplikacji AI za pomocą fastai i PyTorch Summary

głębokiego trudno tworzyć dobre aplikacje.Oto praktyczny i przystępny przewodnik po koncepcjach uczenia głębokiego, napisany tak, aby ułatwić zrozumienie najnowszych technik w tej dziedzinie bez znajomości wyższej matematyki. Książka daje znakomite podstawy uczenia głębokiego, a następnie stopniowo wprowadza zagadnienia sposobu działania modeli, ich budowy i trenowania. Pokazano w niej również praktyczne techniki przekształcania modeli w działające aplikacje.Be the first Reviewer for this book   Users Online