رسوخ

رسوخ Summary

کتاب رسوخ 

اثر نیما شهسواری

این کتاب شامل هجده داستان کوتاه است 

مضامین این داستان‌ها پیرلمون آزادی باور به جان برابری گیاهخواری

 نقد قدرت خدا ادیان و ... است

عناوین داستان‌ها به شرح زیر است

سربه‌خاک

شهلای رعنا

پابرجا

سوختن پاکی

سراپا

جلاد روح

پریسا

آزمون

من در او

عقوبت کنندگان

می‌دانند

دیده

فرزاد

سنگ زار

همان

زبان

از جان گذشته

خون در برابر خونBe the first Reviewer for this book

Other Books by Nima Shahsavari & نیما شهسواری

کیمیا

Free

کیمیا
   


   Users Online