Ceimic

Ceimic Summary

Cuireann an tsraith seo bailiúcháin físeán ar fáil do theagascóirí eolaíochta a léirionn gnéithe suimiúla ar thopaicí éagsúla. Tá físeán ar leith leabaithe i ngach caibidil le léirthéacs míniúcháin, a thugann modheolaíocht, teoiric eolaíoch laistiar den mhír, agus treoir ar conas an mhír seo a chur i bhfeidhm mar réamhcheacht sa rang. Anuas air sin, tá ceisteanna, naisc thraschuaraclaim agus moltaí don litearthacht agus don uimhearthacht a bhaineann leis an topaic.
Baineann an leabhar ceimice seo le sraith réacheachtanna.  Tá leabhar bitheolaíochta & leabhar fisice ar fáil chomh maith.Be the first Reviewer for this book

Other Books by Seán Ó Grádaigh & Veronica McCauley

Biology

Free

Biology
   


   Users Online