ლურჯი ტალღები, ანუ ქართველები ოკეანესთან

ლურჯი ტალღები, ანუ ქართველები ოკეანესთან Summary

ყოველთვისშურითშევცქეროდიისეთადგილებს,რომელთასანაპიროებსოკეანევეებერთელატალღებსახეთქებსდათანსულვფიქრობდი,ნეტაროგორებივიქნებოდითქართველებიდარანაირიიქნებოდასაქართველოოკეანესრომესაზღვრებოდეს.გავიდადრო,გავიზარდედაჩემდაუნებურადამბავშვობისკითხვაზეპასუხსშორეულბრაზილიაშიმივაგენი-საქართველოოკეანისპირასესარისქალაქირიოდიჟანეირო.Be the first Reviewer for this book


ლურჯი ტალღები, ანუ ქართველები ოკეანესთან Similar Books   Users Online