Người Sài Gòn

Người Sài Gòn Summary

Sài Gòn là mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nghĩ về Sài Gòn mà lại chẳng biết viết gì, nói gì về nó. Đoạn trích từ: Phan Duc. “Người Sài Gòn.” Sách.Be the first Reviewer for this book

Other Books by Phan Duc

Sai Gon Peopel

Free

Sai Gon Peopel
   


   Users Online