სიამოვნების ანთოლოგია

სიამოვნების ანთოლოგია Summary

ცხოვრებამოგზაურობაა,მოგზაურობასაკუთართავში,ფიქრებში,განცდებში.ადრეთუგვიან,ყველადაასრულებსამლაშქრობას.განსხვავებამხოლოდმიღებულშთაბეჭდილებებშიიქნება.ყველასსასიამოვნომოგზაურობასგისურვებთჩემსშთაბეჭდილებებში.Be the first Reviewer for this book   Users Online